Om Seimstrand AS

Om Seimstrand AS
Hondavegg.jpg hqsagvegg.jpg hqsnofres.jpg labb.jpg

Seimstrand AS vart stifta så langt tilbake som i 1896, då med namnet Seimtrand Forbruksforening. Gjennom meir enn 100 år drift har selskapet heile tida tilpassa seg nye tider og trender. Det å ha eit bredt vareutval har heile tida vore sentralt for verksemda. Dette skal vere butikken der du finn alt du treng i samme butikk.

I dag er hovedområda SPAR-butikk, Landbruk, Skog og Hageutstyr, Verkstad for Husqvarna og Honda produkter, Jernvarer og Sprengstoff. Vi meiner dette gjev oss dekning for vårt slagord:

"Vi har det meste, for dei fleste"Velkommen til Seimstrand AS

Rune Hindenes.jpg
Rune Hindenes, Dagleg leiar